Politica de Confidenţialitate

Politica de Confidențialitate și Protecția Datelor cu Caracter Personal

Politica de confidențialitate pentru www.revolution-laundry.ro

Ultima actualizare 17 aprilie 2019*

Definiții

Serviciile oferite de pe această pagină web  Clienților și/sau Vizitatorilor se vor numi SERVICII.

COMPANIA se definește a fi UTILITECH SERVICES S.A., Str. BUZEȘTI 75-77, Sector 1, București, România.

VIZITATORII  sunt toate persoanele care accesează Serviciile Companiei.

CLIENȚII sunt toate persoanele care beneficiază de Serviciile plătite către Companie.

Aceste Servicii colectează unele Date Personale ale Vizitatorilor și/sau Clienților.

Proprietarul și Controlul Datelor

Proprietarul Serviciilor este Compania.

Adresa de email a proprietarului: info@revolution-laundry.ro

Adresa de email pentru informații și cereri legate de Protecția Datelor: info@revolution-laundry.ro

Considerăm confidențialitatea informațiilor aduse la cunoștința UTILITECH SERVICES S.A. o componentă esențială a activității comerciale și a business-ului în general. Politica și practicile noastre de protejare a datelor se focusează pe: colectarea, procesarea, schimbul și stocarea corespunzătoare și legală a informațiilor cu caracter personal și, totodată, pe asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității acestora.

Siguranța datelor tale este prioritatea noastră numărul unu. În cadrul acestei obligații fundamentale, noi, UTILITECH SERVICES S.A. ne angajăm să protejăm și să utilizăm în mod corespunzător informațiile cu caracter personal colectate prin intermediul site-lui nostru web.

Prin urmare, începând cu data de 25 mai 2018, ne vom alinia la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, stipulate în Regulamentul 2016/679/UE (GDPR – General Data Protection Regulation, Regulamentul general de protecție a datelor cu caracter personal).

Ce este GDPR?

GDPR (Regulamentul general de protecție a datelor cu caracter personal) este un act legislativ obligatoriu, care vine în sprijinul persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea, protecția și libera circulație a datelor cu caracter personal prin crearea a noi drepturi și prin preluarea, respectiv consolidarea unor drepturi existente sub Directiva 95/46/EC, care va fi abrogată cu data de 25 mai 2018. Astfel, orice operator (societate comercială, entitate) care colectează și prelucrează date cu caracter personal trebuie să aplice noile cerințe și să ofere în mod transparent informații cu privire la modul în care datele sunt prelucrate.

Te rugăm, consultă și secțiunea „Ce trebuie să știi despre GDPR?” unde am rezumat pe scurt cele mai importante definiții și prevederi ale acestui regulament.

De ce îți prelucrăm datele?

Datele tale cu caracter personal (nume, prenume, adresă de mail, număr de telefon, adresă de livrare), care se regăsesc în evidențele noastre, sunt prelucrate exclusiv în scopul pentru care au fost colectate: acela de a îndeplini cu succes procesele desfășurate în relația noastră cu tine (creare cont, autentificare, înregistrare comandă, realizarea proceselor de vânzare, realizarea proceselor de livrare, informare, procese de recrutare, notificări, promovare produse și servicii).

Orice prelucrare a datelor personale în alte scopuri decât cele menționate în cele ce urmează va fi efectuată doar cu acordul tău, exprimat în prealabil.

Ce categorii de date prelucrăm și când le colectăm?

Datele cu caracter personal cum ar fi: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, adresă de livrare sunt prelucrate de UTILITECH SERVICES S.A. doar în situația în care le introduci în rubricile dedicate pe site sau ni le trimiți prin e-mail.

Datele pentru newsletter: prin bifarea căsuței aferente îți exprimi acordul de a primi de la noi, periodic, mesaje de marketing direct. Prin diferitele acțiuni de marketing direct, îți trimitem informații referitoare la cele mai noi produse și servicii din oferta noastră, oferte speciale, campanii publicitare. Deși ne dorim să te avem aproape şi să îți putem furniza cele mai actuale informații despre activitatea noastră, prin apăsarea butonului “Dezabonare” sau prin transmiterea unui e-mail la adresa info@revolution-laundry.ro poți să renunți oricând la acest serviciu.

Date suplimentare necesare pentru desfășurarea cu succes a procesului de vânzare: datele cu caracter personal colectate și stocate vor fi prelucrate în scopul derulării contractelor şi procesării solicitărilor tale. Ulterior finalizării derulării solicitării tale, a procesului de vânzare sau a contractului, după caz, datele tale sunt salvate ţinând cont de termenele de păstrare conform legislaţiei fiscale și comerciale şi, acolo unde este cazul, pe durata necesară protejării drepturilor operatorului.

Datele colectate prin intermediul formularului de contact: dacă accesezi pagina de contact a site-lui nostru ai posibilitatea să ne adresezi în mod direct un mesaj sau o solicitare fără să fii logat într-o aplicație de gestionare e-mailuri. Informațiile minimale pe care trebuie să ni le oferi sunt: nume şi prenume, adresa de e-mail, număr de telefon şi, bineînţeles, mesajul tău. Prin completarea şi transmiterea datelor îți exprimi consimțământul ca noi să colectăm şi să utilizăm datele în corespondența inițiată de tine, respectiv pentru soluționarea solicitării pentru care ne-ai contactat.

Activitatea de recrutare

Echipa UTILITECH SERVICES S.A. este în continuă dezvoltare. Pentru a facilita accesul tău la posturile disponibile în cadrul companiei, acestea sunt publicate în secțiunea de cariere ale site-urilor noastre web (dacă există) și pe conturile de socializare.

Prin transmiterea datelor şi documentelor tale în acest scop, îți oferi consimțământul ca noi să prelucrăm datele oferite exclusiv în scopul identificării compatibilității profilului tău cu postul țintit, respectiv pentru a identifica un post corespunzător disponibil în cadrul UTILITECH SERVICES S.A.. Aceste date sunt salvate în baza noastră de date, sunt protejate împotriva accesului neautorizat şi prelucrate în conformitate cu legislația în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Noi, UTILITECH SERVICES S.A. prelucrăm datele cu caracter personal colectate prin intermediul acestui site web exclusiv în scopul pentru care au fost solicitate, nu încurajăm SPAM-ul, nu furnizăm datele tale de contact unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu vindem, nu oferim, nu facem schimb de adrese de e-mail şi nu divulgăm adresa ta de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.

În același timp, nu ne putem asuma răspunderea pentru veridicitatea datelor introduse de tine în timpul creării contului sau pentru activitățile survenite prin accesarea contului și parolei personale. Pentru siguranța ta şi a datelor tale, te rugăm să păstrezi confidențialitatea datelor de acces la contul creat pe site-ul nostru.

La cererea ta expresă, transmisă pe adresa info@revolution-laundry.ro îți asigurăm dreptul de acces, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de rectificare sau dreptul de ștergere a datelor în conformitate cu prevederile GDPR şi a legislaţiei aplicabile în vigoare.

Care este temeiul legal conform căreia prelucrăm aceste date?

Temeiul legal conform căruia colectăm, prelucrăm şi stocăm aceste date este interesul nostru legitim de a asigura funcționalitățile generale ale site-lui, de a executa un contract sau o solicitare din partea ta, interesul nostru comercial în cazul în care achiziționezi produse de la compania noastră, respectiv consimțământul acordat în momentul înregistrării datelor.

Ce trebuie să știi despre GDPR?

Definiții:

Prin „Date cu caracter personal” se înțelege orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea/restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Prin operator se înțelege orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Drepturile tale

Noul Regulament conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal:

Dreptul de acces înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele tale, iar dacă da, să-ți oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate;

Dreptul la portabilitate se referă la faptul că poţi primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și la dreptul că acestea pot fi transmise direct altui operator;

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru;

Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte;

Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă că ai dreptul să-ți ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, ți-ai retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care UTILITECH SERVICES S.A. nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrării însă ni le ceri pentru apărarea unui drept în instanță, dacă te-ai opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor tale.

Cum ne poţi contacta?

Toate drepturile care îți revin conform prevederilor GDPR și a legislației aplicabile, în vigoare, le poţi exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către noi UTILITECH SERVICES S.A. prin:

telefon la +40 0739.942.100 de luni până vineri între orele 8:30 şi 17:00;

e-mail la info@revolution-laundry.ro

În plus, începând cu 25 mai 2018,  poţi trimite orice întrebare sau nemulțumire la adresa de e-mail de mai sus, iar dacă ești de părere că ți-am încălcat vreun drept privind acest subiect, contactează-ne în cel mai scurt timp posibil. Dacă nu-ți soluționăm solicitarea în termenul legal de 30 de zile, te poţi adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În cât timp răspundem la solicitările primite de la Dvs?

Conform prevederilor GDPR, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii, îți vom furniza toate informațiile necesare referitor la îndeplinirea solicitării tale sau, acolo unde este cazul, îți vom comunica motivele documentate pentru care nu am putut da curs cererii.

Te asigurăm că, înainte de a da curs oricărei cereri privind datele cu caracter personal prelucrate de compania noastră, vom lua toate măsurile necesare şi rezonabile pentru a verifica identitatea solicitantului.

Conform prevederilor GDPR, termenul de răspuns de 30 de zile, menționat mai sus poate fi prelungit cu cel mult două luni în cazul în care complexitatea şi numărul cererilor justifică acest lucru, urmând să fii informat cu privire la acest aspect, dacă va fi cazul.

Transmiterea datelor către terţi, în scopul derulării activității de vânzare

  1. Datele tale cu caracter personal colectate și stocate de UTILITECH SERVICES S.A. în vederea derulării cu succes a activități de vânzare, având la bază comanda primită de la tine, pot fi transmise colaboratorilor noștri contractuali în scopul livrării comenzii. Ne referim aici la firmele de curierat, în cazul în care ai solicitat livrarea produselor achiziționate prin curier.

UTILITECH SERVICES S.A. se asigură ca toți colaboratorii și furnizorii de servicii cu care lucrează să-și coreleze activitatea cu și să îndeplinească prevederile GDPR şi ale legislaţiei aplicabile în vigoare.

  1. În cazul în care ai optat pentru plata online cu card bancar, îți aducem la cunoștință faptul că această operație este asigurată integral de către procesatorul de plăți, iar noi, UTILITECH SERVICES S.A. îi transmitem procesatorului de plăți doar date referitoare la valoarea comenzii tale. UTILITECH SERVICES S.A. nu accesează, colectează sau prelucrează datele personale referitoare la cardul bancar utilizat pentru efectuarea plății.

Transmiterea datelor în scopul asigurării serviciului de newsletter

  1. Pentru asigurarea serviciului de newsletter UTILITECH SERVICES S.A. utilizează platforma specializată mailchimp.com, care aparține The RocketScience Group. Mailchimp.com respectă prevederile GDPR. Politica lui privind protecția datelor poate fi consultată aici: https://mailchimp.com/legal/privacy

Transmiterea datelor către autorități

  1. Transmiterea datelor către instituții publice, instanțe judecătorești, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea faptelor penale: UTILITECH SERVICES S.A. transmite date cu caracter personal în scopurile menționate, doar în cazul în care aceasta se impune prin lege.

Rețele de socializare

Site-urile noastre web utilizează așa numite plug in-uri de la operatorii de rețele de socializare: Facebook, Google+ şi Pinterest, în scopul de a face legătura între pagina web și rețelele de socializare unde are deschis compania cont. Prin intermediul acestor plug in-uri nu colectăm date cu caracter personal de la Dvs.

Google Analytics/ Google Adwords

Pagina noastră web este interconectată cu serviciile de analiză Google Adwords și Google Analytics furnizate de Google Inc. în scopul obținerii unor date statistice privind activitatea vizitatorilor site-lui, respectiv în scopul îmbunătățirii vizibilității site-lui în mediul online.

În acest context, adresa ta IP anonimizată (scurtată) va ajunge pe un server Google din SUA, unde Google va utiliza această informație în numele UTILITECH SERVICES S.A. în vederea generării unor rapoarte statistice privind modul în care utilizezi site-ul nostru.

Adresa de IP transmisă de browserul tău nu va fi asociată cu alte informații cu caracter personal deținute de către Google, astfel încât nu vei putea fi identificat personal prin intermediul adresei IP. Dacă nu ești de acord ca browserul tău să comunice această informație la Google, poţi seta browser-ul astfel încât să refuze utilizarea cookie-urilor, sau ai opțiunea să descarci și să instalezi resursa gratuită, addon-ul Google Analytics Opt-out Browser. Menționăm faptul că aceste setări se vor răsfrânge asupra tuturor paginilor web accesate din browser, nu doar asupra site-lui nostru.

Mai multe informaţii referitoare la serviciile Google Analyitics și Google Adwords găsești aici: https://www.google.com/analytics/terms/us.html şi aici: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/54818?hl=en

Îți mulțumim pentru răbdarea de a parcurge Politica noastră de confidențialitate. Prin înregistrarea datelor personale pe site-ul nostru web, îți exprimi acordul ca acestea să fie colectate şi prelucrate de operatorul UTILITECH SERVICES S.A. în condițiile menționate în prezentul document şi în conformitate cu prevederile GDPR şi ale legislației aplicabile în vigoare.

ACTUALIZĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

UTILITECH SERVICES S.A. poate modifica această politică de confidențialitate în situațiile cerute și conform cu Regulamentul General de Protecție a Datelor EU 679/2016.

Dorim să te asigurăm că informațiile tale sunt în siguranță. Pentru a preveni accesul neautorizat sau divulgarea, am pus în aplicare proceduri fizice, electronice și manageriale adecvate, care protejează și securizează informațiile pe care le colectăm online, în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor EU 679/2016.